Mystery Rooms Escape Brasov

Politica de Confidentialitate

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


DATE DE IDENTIFICARE

S.C. FLOARE DE COLȚ ARGEȘ S.R.L. 

Adresa: Mun. Brașov, Str. Fagurului nr. 50G, 500484

CUI: 32074740, J8/232/2018

Telefon: 0773 353 466

Email: contact@liveroomescape.ro 


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

S.C. Floare de Colț Argeș S.R.L. cu sediul în Mun. Brașov, Str. Fagurului nr. 50G, 500484, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J8/232/2018, CUI: 32074740, email: contact@liveroomescape.ro, prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați cu respectarea cerințelor impuse de  Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, adresa poștală, data nașterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor conform acestei declarații de confidențialitate.

Informațiile despre dumneavoastră pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor din magazinul online după cum urmează:

 • procesarea comenzilor;

 • oferirea de produse și/sau servicii;

 • soluționarea cererilor, întrebărilor și/sau a reclamațiilor făcute către noi;

 • înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea promovării ofertelor speciale, reducerilor și a altor beneficii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atâta timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus și nu vor fi făcute publice.

Ne obligam sa nu transmitem terților bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.


DREPTURILE pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;

 • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

 • dreptul la restricționarea prelucrărilor;

 • dreptul de a va opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;

 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securității datelor;

 • dreptul de a va retrage consimțământul;

 • dreptul de a depune plângere în fata unei autorități de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la contact@liveroomescape.ro sau prin poșta.

Liveroomescape.ro, site-ul web autorizat al Floare de Colt Argeș SRL, folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

Echipa Floare de Colt Argeș SRL va face tot posibilul ca toate neînțelegerile privind orice tip de dispută între parți să fie rezolvată pe cale amiabilă.